Bridge | Just another WordPress site
5
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
home

MÅLSETTINGER
Prosjektet EVOLVE «European Values of Social Life and Vocational Integration»
understreker behovet for å fremme europeiske verdier for å øke sosial inkludering og økonomisk integrering.

PARTNERSKAP
Evolve-prosjektet inkluderer prosjektkoordinatoren Les Monde des Possibles, Belgia, og fire partnere, Parago Limited, Malta, KIST Consult, Østerrike, Instituto para el formente del desarollo y la formacjon S.L., Spania, og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, Norge.

MÅLGRUPPE
Migranter fra alle kulturbakgrunner som er interesserte i å tilpasse seg for sosial inkludering og integrering i arbeidslivet med europeiske verdier, og som har minst A2-nivå i språket i vertslandet.

AKTIVITETER
Evolve-prosjektet varer i 24 måneder og har følgende aktiviteter:

 • komparativ analyse av kryss-kulturelle verdier i alle partnerland
 • utvikling av Evolve karriereutviklingsprogram
 • utvikling av Values Navigator (Verdinavigatoren) – en digital treningsplattform for læring via Apper på fem språk
 • utvikling av evaluering av Evolve karriereveiledning, inkludert EQF og ECVET- godkjenning
 • utvikling av Evolve metodiske retningslinjer for «Karriereveiledning for migranter» i hvert land for implementering av trening, evaluering, testing og spredning
 • prosjektledelse og implementering med kvalitetssikring for å overvåke at implementeringen
  foregår i henhold til budsjett.

Project Result

2
Values Navigator' Digital Training Platform
5
Training Handbook based on ECVET
6
EVOLVE methodology guidelines
qode-eliptic-slider

Verktøy

De forventede resultatene av EVOLVE prosjektet er:

 • EVOLVE survey komparativ behovsanalyse om migranters integrering i det europeiske arbeidsmarkedet
 • konseptualisering, design og utforming av EVOLVEs digitale treningsplattform og karriereutviklingsprogram via APPer basert på survey resultatene.
 • organisere læringsbesøk for migranter på arbeidsplasser for å utforske karrieremuligheter i hvert land.
 • organisere muligheter for praksisplasser i en bestemt virksomhet i hvert land.
 • utvikle EVOLVE karriereveiledningsprogrammet (basert på EQF og ECVET godkjennelse) utviklet fra studien og basert på behovene til migrantene for å hjelpe dem til å utvikle et skreddersydd utdanningsløp mot ønsket jobb.
 • EVOLVE metodiske retningslinjer for karriereveiledning
 • manual for kvalitetssikring av prosjektet og evalueringsstrategi
 • flere markedsførings- og spredningsinitiativer og utvikling/anerkjennelse av initiativer og resultater.

OM PROSJEKTET

Europa har utfordringer med å integrere flyktninger og å gi dem arbeidsrettet kvalifisering og arbeid. Migranter opplever daglig problemer knyttet til sosial integrering, ulikheter i verdier og kultur, samt økonomiske vanskeligheter, noe som resulterer i økt risiko for marginalisering.
Med basis i demografiske endringer gjennom migrasjon, har det i noen europeiske land oppstått økte tendenser til ustabilitet og vold i samfunnet.

Det er der for en NØDVENDIG prioritering innenfor yrkesfaglig utdanning å bidra til nyskaping og utvikle tilpassede utdanningstilbud for migranter for å sikre at de utvikler sin språkkompetanse og øker sin verdi på arbeidsmarkedet gjennom kvalifisering, slik at de lettere kommer i jobb.

MÅLSETTINGER

Evolve prosjektet understreker behovet for for å fremme europeiske verdier og sikre sosial inkludering og økonomisk integrering.

– komparativ analyse av krysskulturelle europeiske verdier i partner landene med vektlegging av migranters integrering i det europeiske arbeidsmarkedet og sosial inkludering.

konseptualisering, design og utforming av verdinavigatoren, en digital plattform for læring via APPER i seks språk (EN,DE,FR,NO og ES).
ekskursjoner og forskjellige møteplasser for sosial inkludering (sosiale treffsteder, kunst, teater, sport, kultur, religion osv.)

jobbskygging for migranter på arbeidsplasser

et skreddersydd karriereutviklingsprogram som inkluderer et egen-evalueringsverktøy, vurdering, treningsprogram, læringsbesøk, jobbskygging og sertifisering (inkludert EQF og ECVET-godkjenning).
– metodiske retningslinjer for implementering av karriereutviklingsprogrammet – nasjonal og europeisk spredning av evolve-produkter.

more...

a

APPer og trening

Velkommen til Verdinavigatoren digital treningsplattform for læring

Vil du se EVOLVE videoen? Vennligst klikk her!Seriøs bruk av seriøst spill for å lære om verdier og kultur!

Vil du lære og vinne på samme tid?
Klikk her på APPer og TRENING og du kan starte!

 

Partnerinfo

EVOLVE-prosjektet blir implementert av prosjektkoordinatoren MDP (BE) og 4 partnere KIST (AT), PARAGON (MT), MIA (NO) og INFODEF (ES).
  Østerrike

  KIST Consult
  Mr. Raj Sethia
  Karawankenblickstrasse 193,
  AT-9020 Klagenfurt, Austria

  Belgia

  Le Monde des Possibles
  Mr. Didier Van der Meeren
  Rue des Champs 97, BE-4020
  Liege. Belgium

  Malta

  Paragon Ltd.
  Ms. Laura Trevisan
  Constitution Street 295B,
  MT-9052, Malta

  Norge

  Stiftelsen Mangfold i
  arbeidslivet
  Ms. Eli Kristin Langset
  PB 4634 Sofienberg, NO-0506
  Oslo, Norway

  Spania

  Instituto para el
  fomento del desarrollo
  y la formación S.L
  Mr. Jesus Boyano
  c/ Alonso Berruguete 6,
  ES-47003 Valladolid, Spain